Önceki Yıllarda BAP Ödeneği Almaya Hak Kazanmış Projeler

 

Akademik Yıl

Proje Adı

Proje Yürütücüsü

Fakülte

Bütçe(TL)

2012-2013

Proje Çizelgeleme ve Kontrol Karar Destek Sistemi Tasarımı

Öncü Hazır

İİBF

2750

2012-2013

Türkiye’de Üniversite Mezunu Kadın İşsizler: Eşitsizlikler, Deneyimler, Kaygılar

Aylin Özman

İİBF

3300

2012-2013

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Eğitimi İçin Görsel Uygulama Araçları

Özlem Özgün

MühF

4904

2012-2013

İletişim becerilerinin teknoloji kullanımı ve pskolojik degişkenler açısından incelenmesi

Aslı Bugay

Eğitim

4321

2012-2013

Sigara içen üniversite öğrencilerine yönelik bir müdahale: Motivasyonel Görüşme

Müge Çelik Örücü

Eğitim

8000

2012-2013

60-72 ay çocukların okul hazır bulunuşlığu üzerine öğretmen, okul yöneticisi ve aile algıları ve deneyimleri

Mehmet Buldu

Eğitim

7297

2012-2013

TEDÜ Websitesi

Şevket Benhür Oral

MühF

20000

2012-2013

Araştırma Sorgulama Tabanlı Yaklaşımlara Dayalı Uygulama Yapan Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar ve Ürettikleri Çözüm Stratejileri

Murat Günel

Eğitim

9000

2012-2013

SAP Uygulamalarının Adaptasyon Süreçlerinin Üniversitenin Verimliliğine ve Marka Değerine Etkileri

Belgin Ünal

İİBF

5000

2012-2013

Visualization in a 3D LED Cube

Burkay Genç

MühF

4250

2012-2013

Predicting Students’ Preparatory School Academic Performance in Higher Education

Jülide Yıldırım Öcal

İİBF

7242

2012-2013

Mimarlık Eğitiminde ve Mimari Araştırmalarda Görsel Malzeme Kullanımı, Arşiv Oluşturma ve Kullanma Yöntemlerinin Yapılandırılması

Bilge İmamoğlu

MimF

4297

2013-2014

Services Trade and Product Quality

Ayça Tekin Koru

İİBF

5960

2013-2014

Kilo problemi yaşayan üniversite öğrencilerinde motivasyonel görüşme yaklaşımı ile sağlıklı kilo kontrolü ve beslenme bilinci sağlanması

Müge Ç. Örücü

Eğitim

5294

2013-2014

Üniversite öğrencilerinde başetme yolları olarak duygu düzenleme stratejileri: Ruminasyon ve üst duygular

Aslı Bugay

Eğitim

9813

2013-2014

Coping strategies and cultural values as predictors of university students' adjustment

Mana Ece Tuna

Eğitim

4316

2013-2014

Grup yetenek testi sonuçlarının üstün yeteneğin erken yaşta belirlemedeki etkililiğinin değerlendirilmesi

Gülşah Saranlı

Eğitim

4740

2014-2015

Fototerapi Tekniklerinin Bireylerin Ebeveyn, Romantik ve Arkadaş İlişkilerinde Sağlıklı İlişkiler Kurmasına Yönelik Kullanımı

Mana Ece Tuna

Eğitim

7960

2014-2015

Lise Öğrencilerinin Kardeş İlişkilerinde  İkili Güven ve İletişim Doyumunun İncelenmesi

Sühendan ER

Eğitim

10876

2014-2015

Üstün Yeteneklilerin Eğitimde Üç Tipli Zenginleştirme

Gülşah Saranlı

Eğitim

9431

2014-2015

Siyasal Partiler, Parti Sistemleri ve Demokratikleşme: Arap Baharı Sonrası Ortadoğu'da Siyasal Partilerin ve Parti Sistemlerinin Oluşum Süreçleri: Tunus Örneği

Şebnem Yardımcı Geyikçi

İİBF

3720

2014-2015

TED Üniversitesi Uzaktan Eğitim Projesi

Bilgin Avenoğlu

Mühf

8000

2014-2015

Computational Study on the Mechanics of the Erythroid Spectrin Molecules

Melis Hunt

MühF

4455

2015-2016

Designing Task-based Language Syllabus for Electrical and Electronics Engineering Students

Derya Bozdoğan

MühF

15295

2015-2016

Corporate Governance, Corporate Social Responsibility and Firm Performance in Turkey

Burze Yaşar

İİBF

8800

2015-2016

Düzensiz Fotonik Yapıların Eniyileme Algoritması ile Tasarımı

Mirbek Turduev

MühF

14800

2015-2016

Özdüzenleyici Öğrenmeyi  Destekleyen Bir  Eğitim Programının Etkililiğinin Araştırılması

Tülin Haşlaman

Eğitim

11655

2015-2016

Travma gölgesinde büyüyen gençler: Lise  düzeyinde Okul temelli krize yönelik koruyucu ve önleyici bir program geliştirme

Müge Ç. Örücü

Eğitim

7000

2015-2016

Üstün yetenekliler öğretmen eğitimi programı

Gülşah Saranlı

Eğitim

9850

2015-2016

Genişletilebilir Band Filtre Tasarımı

Erdem Yazgan

MühF

23850